ข้อมูลข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยในโครงการมีกิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น อ่านต่อ…

Read more

โดยในโครงการมีกิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และน้ำยาฆ่าเชื้อ

แจกจ่ายหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น อ่านต่อ…

Read more

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓

มีกิจกรรมสำคัญเช่น โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ ๓” โครงการส่งเสริมทักษะกายใจ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง กิจกรรม Big Cleaning Day เดินรณรงค์ให้ความรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการติดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จดหมายข่าวประจำดือนมีนาคม-เมษายน

ซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟ

งานช่างเทศบาลตำบลมะขาม โดยช่างไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่ออำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๑๕๖๓ บริเวณชุมชนย่อยที่ ๓ หนองไก่เถื่อน 

บริการน้ำใช้อุปโภค

ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของนายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ได้แก้ปัญหาเป็นการชั่วคราว ด้วยนำรถดับเพลิงพร้อมทั้งพนักงานดับเพลิง ลงพื้นที่บริการน้ำใช้อุปโภคเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล โดยเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนตลอด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
******ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 039 389 022 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลมะขาม

โดยในโครงการมีกิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และน้ำยาฆ่าเชื้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลมะขาม โดยการนำของนายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยในโครงการมีกิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓