ข้อมูลข่าว

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid – ๑๙ โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ดังกล่าวในช่องทางต่าง อ่านต่อ…

Read more

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid – ๑๙ โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จังหวัดจันทบุรีจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ดังกล่าวในช่องทางต่าง

การรับสมัครเลือกตั้ง

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม
***เปิดรับสมัครในวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.