ข้อมูลข่าว

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

จิตอาสาทำความสะอาด

เทศบาลตำบลมะขาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และเก็บขยะริมสองข้างทางบริเวณริมถนนสุขาภิบาล 1 เพื่อให้เกิดความสวยงาม และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ตามบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม รับการสนับสนุนจาก นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ บริเวณตลาดสด วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯเทศบาลตำบลมะขาม แห่งชุมชน

แจ้ง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี


นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการค้า ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายและบริการเฉพาะเพื่อนำกลับบ้าน เป็นการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม 2563

อนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลมะขามร่วมกับ อสม.ตำบลมะขาม จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนชนในพื้นที่ รอบแรกจำนวน 1,600 ชิ้น โดยขณะนี้ อสม.ตำบลมะขาม กำลังดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมอีก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากประชาชนท่านใดยังไม่ได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถติดต่อ อสม. ในพื้นที่ของท่านได้ เทศบาลตำบลมะขามขอขอบคุณ อสม.ตำบลมะขามทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชน ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓