ข้อมูลข่าว

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงยานยนต์หุ้มเกราะ การบินของเฮลิคอปเตอร์โบยคำขวัญวันเด็กรับโชค มอบทุนการศึกษาจำนวน ๕๘ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านมะขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม อ่านต่อ…

Read more

โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ ๓”

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และทำให้ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน อ่านต่อ…

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม ทัศนศึกษากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จะทำให้เด็กมีความสนใจ กระตือรือร้น ได้พบเห็นและศึกษาสิ่งแปลกใหม่ เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงยานยนต์หุ้มเกราะ การบินของเฮลิคอปเตอร์โบยคำขวัญวันเด็กรับโชค มอบทุนการศึกษาจำนวน ๕๘ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านมะขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม การจับแจกของขวัญของรางวัล ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ซุ้มอาหาร ขนม เครื่องดื่มฟรี ในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยอ่านสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ทต.มะขาม จ.จันทบุรี, คนที่ยิ้ม, เด็ก ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง ทต.มะขาม จ.จันทบุรี, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที, คอนเสิร์ต และกลางคืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และกลางคืน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กลางคืน และสถานที่กลางแจ้ง

Read more

งานวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม จัดงานวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯโดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก การจับฉลากของขวัญ ของเล่น ตุ๊กตาต่างๆ รางวัลใหญ่จักรยาน สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆเป็นอย่างมาก ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ทต.มะขาม จ.จันทบุรี ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Sirivan Sadaon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง อรเทพิน ทัวร์, Tepvorasuk Petong, Sirivan Sadaon และ สุชาดา หวลถนอม, คนที่ยิ้ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน ในภาพอาจจะมี 10 คน, รวมถึง โยมิวสิค ธุรกิจบันเทิง, อ. สุกัญญา มีนา และ Asama Patong

Read more

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนบ้านมะขาม

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนบ้านมะขาม และจับฉลากของขวัญ ของเล่น ตุ๊กตาต่างๆ รางวัลใหญ่จักรยาน สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) Read more

โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ ๓”

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ ๓” การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และทำให้ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน สร้างพลังสามัคคี และจะสามารถขยายเป็นชุมชนต้นแบบ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนย่อยที่ ๓ (บ้านหนองไก่เถื่อน Read more