ข้อมูลข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง
– กีฬาสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง
– “Big Cleaning Day”
– ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
– ตลาดประชารัฐ
– กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อ่านต่อ…

Read more

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

ได้ใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ประสานความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาเทศบาลให้เจริญรุ่งเรือง อ่านต่อ…

Read more

ศึกษาดูงานโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการปัญหา และอุปสรรค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การคัดกรองปัญหา และอุปสรรค ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน อ่านต่อ…

Read more

วัดระดับแอลกอฮอล์

ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา18.00 น. ที่ผ่านมา นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอมะขาม นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัยฯ อปพร.เทศบาลตำบลมะขาม ตั้งจุดตรวจในการตรวจจับวัดระดับแอลกอฮอล์ ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เริ่ม 28 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. – 2.00 น. ณ หน้าโรงเรียนบ้านมะขาม

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

Read more

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะขาม ได้ใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ประสานความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาเทศบาลให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
และในช่วงเย็น นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตีรตำบลมะขาม ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมสนุก รับประทานอาหาร และจับฉลากของรางวัล และของรางวัลชิ้นใหญ่จากขณะผู้บริหาร ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สนามบาสเก็ตบอล, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางคืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

Read more

งานประเพณีบุญปีใหม่

นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอมะขาม ร่วมงานประเพณีบุญปีใหม่ ซึ่งทางเทศบาลตำบลมะขามจัดขึ้น โดยร่วมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเพล จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ วัดมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี Read more

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัยฯ อปพร.เทศบาลตำบลมะขาม ตั่งจุดบริการประชาชน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เริ่ม 28 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. – 02.00 น. ณ หน้าโรงเรียนบ้านมะขาม
และในเวลา18.40 น.ได้รับแจ้งรถยนต์เกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงน้ำแข็งมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกเข้าช่วยเหลือในด้านจราจร เปิดช่องจราจรให้รถได้สัญจรเป็นปกติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กลางคืน, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง