ข้อมูลข่าว

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วัฒนธรรมองค์กร ของเทศบาลตำบลมะขาม

 การแต่งกายสุภาพ สะอาด การใช้วาจาสุภาพในการสื่อสารระหว่างกันและให้บริการประชาชน การมาทำงาน “เช้า”รอรับปัญหาและรอบริการประชาชน การรักษาความสะอาดของบริเวณที่ทำการ เพื่อพร้อมให้บริการประชาชน 

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓

มีกิจกรรมมากมายเช่น พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย มอบเงินและข้าวสาร ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจกจ่ายชุดถุงอิ่มอุ่นให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โดยเทศบาลตำบลมะขามจัดนิทรรศการในเรื่องการสร้างจิตสำนึกเรื่องขยะแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                                                 

จดหมายข่าวประจำดือนพฤษภาคม-มิถุนายน2563

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่โดยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา ในวันพุธที่ ๑ และ วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓