ข้อมูลข่าว

ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามครั้งแรก

เพื่อคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลมะขามรองประธานสภาเทศบาลตำบลมะขาม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมะขาม และกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี อ่านต่อ…

Read more

วัคซีนป้องกันโควิด – ๑๙

ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เลือกเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต อ่านต่อ…

Read more

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลมะขามรองประธานสภาเทศบาลตำบลมะขาม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมะขาม และกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม

แนะนำการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙

เทศบาลตำบลมะขามร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอทะขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลมะขาม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับล้งรับซื้อผลไม้ในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ในวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

คำสั่งจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

แต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลมะขาม
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม