ข้อมูลข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะขาม

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะขาม อ่านต่อ…

Read more

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒

มอบเงินกิจกรรมวิ่งการกุศล การจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง กั้นฝายน้ำล้นในชุมชน อ่านต่อ…

Read more

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงยานยนต์หุ้มเกราะ การบินของเฮลิคอปเตอร์โบยคำขวัญวันเด็กรับโชค มอบทุนการศึกษาจำนวน ๕๕ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท การแสดงของเด็กนักเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามและ โรงเรียนบ้านมะขาม การจับแจกของขวัญของรางวัล ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ซุ้มอาหาร ขนม เครื่องดื่มฟรี อ่านต่อ…

Read more

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ให้การต้อนรับ นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลมะขาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม มอบประกาศนียบัตร ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมะขาม ผู้มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางที่กำหนด ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

ทาสีทางม้าลาย

เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ร่วมกับ อำเภอมะขาม หมวดทางหลวงจันทบุรี (พลับพลา) และประชาชนจิตอาสา ร่วมทาสีทางม้าลาย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖๓ ณ ถนนหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)

ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะขาม

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒

มีกิจกรรม เช่น มอบเงินกิจกรรมวิ่งการกุศล การจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง กั้นฝายน้ำล้นในชุมชน   ตรวจสอบแรงดันถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมสภาเทศบาล โครงการงานประเพณีบุญปีใหม่โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”  

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562