ข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

สป.อว. ขอแจ้งกำหนดการเพิ่มเติม ดังนี้
1. เปิดระบบเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รอบที่ 3 วันที่ 5-7 กค 65 (สำหรับตำบลที่ยังไม่เต็มจำนวน)
– สัมภาษณ์/คัดเลือก รอบที่ 3 วันที่ 8-9 กค 65
– ประกาศผลรับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 10 กค 65

Read more
1 2 3 210