ข้อมูลข่าว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นำพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ…

Read more

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

ซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟ

ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานช่างเทศบาลตำบลมะขาม โดยช่างไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่ออำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน บริเวณชุมชนย่อยที่ ๒ และ ชุมชนย่อยที่ ๔

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางกัญญาณัฐ จันทมิตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม

กิจกรรมจิตอาสา

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาล ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดถนนและสวนสุขภาพหนองตะพอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 งานช่างเทศบาลตำบลมะขาม โดยช่างไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่ออำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน บริเวณชุมชนย่อยที่ ๑ และ ชุมชนย่อยที่ ๒

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่โดยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุณกุนยาในพื้นที่ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓