ข้อมูลข่าว

มอบเงินกิจกรรมวิ่งการกุศล

มอบให้กับ ๔ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ วัดมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงพยาบาลมะขาม เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โครงการประจำปี ๒๕๖๓ (จากทางกลุ่มองค์กร ภาคประชาชน) พิจารณาแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓ อนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้องตามแผนงาน อ่านต่อ…

Read more

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒

มีกิจกรรมมากมาย เช่น โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกวิธี ทั้งการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ( โดยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา) โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม พฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแบบยั่งยืน กิจกรรมงานวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑ วางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม2562

กั้นฝายน้ำล้น

เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่กั้นฝายน้ำล้นในชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการทำเกษตรต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง

นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาล ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง จัดโดยเทศบาลตำบลมะขาม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันเก็บผักตบชวา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณปากอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง

เตรียมสถานที่ลอยกระทง

เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ท่าน้ำวัดมะขามทำความสะอาดต่างๆ การปรับแต่งพื้นที่น้ำโดยใช้รถแบ็คโฮตักผักตบชวา ในการจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง เพื่อเตรียมสถานที่ลอยกระทงให้กับวัดมะขาม ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ที่กำลังจะมาถึง

มอบเงินกิจกรรมวิ่งการกุศล

นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายเชิดสกุล พลารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม นางสมใจ วิเศษดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม นำเงินที่ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑” จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้กับ ๔ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ วัดมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงพยาบาลมะขาม เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอมะขาม