ข้อมูลข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     อ่านต่อ…

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ…

Read more

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๓

มีกิจกรรมมากมายเช่น โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการส่งเสริมอาชีพเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงและแผนป้องกันภัย(เยาวชนต้นกล้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลมะขาม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                                                               

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม2563

กั้นฝายน้ำล้น

ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานป้องกันฯลงพื้นที่ทำการปิดกั้นฝายน้ำล้น เพื่อเป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ และฝายน้ำล้นที่น้ำจะไหลผ่านฝายตลอดเวลา เพื่อเอาน้ำมาเก็บไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง

ตัดต้นไม้

ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จ.อ.กมล จันทราเทพ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นำพนักงานป้องกันฯ พร้อมทั้งเลื่อยยนต์ และรถกระเช้า เข้าช่วยกันตัดต้นไม้ที่ใกล้บ้านเรือนประชาชนและแนวสายไฟฟ้า ตามคำร้องขอ ในชุมชนย่อยที่ ๒
*** พบเห็นต้นไม้มีความสุ่มเสี่ยงในการสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 0-3938-9022 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลมะขาม

เก็บขยะจากการลอยกระทง

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ท่าน้ำวัดมะขาม เก็บขยะจากการลอยกระทง และกระทง ณ ท่าน้ำวัดมะขาม เพื่อคืนความสะอาดสวยงามให้แก่วัดมะขาม และหนองตะพอง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA