บุญกุศลทั้งหลาย
นอบถวายวัดมะขาม และ มอบให้แด่
๑. โรงเรียนบ้านมะขาม
๒. โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
๓. โรงพยาบาลบ้านมะขาม

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ก้าวแลกบุุญ” มะขามรัน วันท่านพ่อใย ครั้งที่ ๑ สามารถทำได้ ดังนี้

๑. ร่วมติด # แฮชแท็ก รูปภาพ การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตประจำวัน ในเส้นทาง หรือพื้นที่ จัดกิจกรรม เช่น วัดมะขาม วิหารท่านพ่อใย หนองตะพอง ศาลเจ้าพ่อเขาพระบาทมะขาม ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ศาลเจ้าพ่อเขาพระบาทมะขาม บ้านเรือนเก่าในเขตเทศบาลตำบลมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ร้านขนมเปี๊ยรัชนี ฯลฯ

โดยขอความร่วมมือ ในการ ติดแฮชแท็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ดังนี้
๑. # ก้าวแลกบุญ
๒. # Makham Run
๓. # ศิษย์ท่านพ่อใย
๔. # ขนมเปี้ยรัชนี

Print Friendly, PDF & Email