สมัครออนไลน์

หลักฐานการชำระเงิน

เอกสารการสมัครแบบออฟไลน์ พิพม์ แล้วกรอกข้อมูล
๑. ยื่นบัตรประชาชนตัวจริง
๒. ยื่นเงินค่าสมัคร(ร่วมบุญ)
หมายเหตุ
กรณีที่โอนเงินร่วมบุญแล้ว โปรดนำหลักฐานการโอนเงิน ร่วมบุญตัวจริงมาด้วย
เพื่อการตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้อง

ใบสมัครวิ่งการกุศลมะขามรันวันท่านพ่อใย
Print Friendly, PDF & Email