10 มิ.ย.65 ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด – 19 กัน

เนื่องด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม
ได้มีการจัดทำแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 .
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม
โดยได้จัดเตรียมวัคซีนสำหรับให้บริการไว้ ดังนี้
1. แอสตราเซเนกา
2. ไฟเซอร์

ดังนั้น เทศบาลตำบลมะขามจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขามได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรับบริการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เวลา 13.00 – 14.30 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม

ทั้งนี้ หากท่านมีความสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 039 389 137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม
เทศบาลตำบลมะขามจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขามได้ทราบ เพื่อขอรับบริการดังกล่าว ต่อไป

Print Friendly, PDF & Email