เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านมะขาม และจับฉลากของขวัญ ของเล่น ตุ๊กตาต่างๆ รางวัลใหญ่จักรยาน สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)

Print Friendly, PDF & Email