อนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลมะขามร่วมกับ อสม.ตำบลมะขาม จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนชนในพื้นที่ รอบแรกจำนวน 1,600 ชิ้น โดยขณะนี้ อสม.ตำบลมะขาม กำลังดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมอีก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากประชาชนท่านใดยังไม่ได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถติดต่อ อสม. ในพื้นที่ของท่านได้ เทศบาลตำบลมะขามขอขอบคุณ อสม.ตำบลมะขามทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชน ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

 

Print Friendly, PDF & Email