สำรวจคลองมะขามและหนองตะพอง

ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ลงพื้นที่ชุมชนย่อยที่ ๒  พร้อมนำช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สำรวจคลองมะขามและหนองตะพองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Print Friendly, PDF & Email