วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์ ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม ร่วมวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ ๓๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑

Print Friendly, PDF & Email