ร่วมใจทำหน้ากากอนามัย

อสม.เทศบาลตำบลมะขาม ร่วมใจทำหน้ากากอนามัยต้านภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเร่งผลิตให้กับประชาชน ขอขอบคุณทุกท่านจากใจเราจะร่วมต้านภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน

Print Friendly, PDF & Email