ร่วมโครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัย โรงพยาบาลมะขาม

จ่าเอกกมล จันทราเทพ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำรถดับเพลิงพร้อมทั้งพนักงานดับเพลิง ร่วมโครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัย โรงพยาบาลมะขาม เพื่อเตรียมรับ เมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลมะขาม

Print Friendly, PDF & Email