บริการน้ำใช้อุปโภค

ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของนายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ได้แก้ปัญหาเป็นการชั่วคราว ด้วยนำรถดับเพลิงพร้อมทั้งพนักงานดับเพลิง ลงพื้นที่บริการน้ำใช้อุปโภคเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล โดยเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนตลอด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
******ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 039 389 022 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลมะขาม

Print Friendly, PDF & Email