แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้


เครื่องมืออยู่ด้านขวามือ มีคำว่า เอกสาร/เกริ่นนำ ให้เราใส่ข้อความคำโปรยเพื่อแนะนำบทความได้

ทดสอบ

เครื่องมือใช้ในการเพิ่ม File PDF ให้เลือกที่เครื่องมือ PDF Embedder การทำงานเหมือนเดิม

การจัดทำตาราง ให้เลือกไปที่รูปแบบ กดไปที่เครื่องมือ ตาราง ส่วนการเพิ่มรูปภาพ ก็ให้เลือกไปที่เครื่องมือ รูปภาพ การทำงานเหมือนเดิม
Print Friendly, PDF & Email