ตัดต้นไม้

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ.อ.กมล จันทราเทพ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำพนักงานป้องกันฯ พร้อมทั้งเลื่อยยนต์ และรถกระเช้า เข้าช่วยกันตัดต้นไม้ไกล้บ้านเรือนประชาชน ตามคำร้องขอ ในชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ
*** ช่วงนี้ฝนตกลมแรง หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเห็นต้นไม้มีความสุ่มเสี่ยงในการสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข ๐-๓๙๓๘-๙๐๒๒ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลมะขาม

Print Friendly, PDF & Email