ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม รับการสนับสนุนจาก นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ บริเวณตลาดสด วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯเทศบาลตำบลมะขาม แห่งชุมชน

Print Friendly, PDF & Email