ซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟ

งานช่างเทศบาลตำบลมะขาม โดยช่างไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่ออำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๑๕๖๓ บริเวณชุมชนย่อยที่ ๓ หนองไก่เถื่อน 

Print Friendly, PDF & Email