ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลมะขาม จะดำเนินการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ฟรี ตามบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เริ่มบริการฉีด ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม 2563 ตั่งแต่เวลา ๙.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.ขอให้ประชาชนในพื้นที่จับสุนัขและแมวไว้ด้วย

Print Friendly, PDF & Email