จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔

มีกิจกรรมมากมายเช่น ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลมะขามรองประธานสภาเทศบาลตำบลมะขาม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมะขาม  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai stop Covid plus และให้คำแนะ  นำแก่สถานประกอบการร้านอาหาร ทำการล้างทำความสะอาดตลาดสด เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-๑๙ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพหนองตะพอง ประชุมการกำหนดวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลมะขาม กิจกรรมมอบข้าวสารให้กับผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี                      

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน2564

Print Friendly, PDF & Email