งดจัดงานประเพณีสงกรานต์

ประกาศ เทศบาลตำบลมะขาม
เรื่อง ของดจัดงานประเพณีสงกรานต์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศ มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้ทางเทศบาลตำบลมะขาม ได้มีการประชุมหาลือกับคณะผู้บริหารเทศบาล จนได้ข้อสรุปว่าการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะจัดในวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีการของดจัดงานสงกรานต์ งดขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี 2563 ยกเลิกการจัดงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคนา 2019 (COVID – 19) หลังจากยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

Print Friendly, PDF & Email