กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง

นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาล ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง จัดโดยเทศบาลตำบลมะขาม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันเก็บผักตบชวา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณปากอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง

Print Friendly, PDF & Email