การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019


เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 มีการติดเชื้อและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 แล้วเป็นจำนวนมาก และได้แพร่อย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิต่างๆของโลก

Print Friendly, PDF & Email