กั้นฝายน้ำล้น

เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่กั้นฝายน้ำล้นในชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการทำเกษตรต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ

Print Friendly, PDF & Email