ให้โอวาทนักฟุตบอลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ให้การต้อนรับและให้โอวาทนักฟุตบอลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ที่เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อม ที่สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (คัดเลือกตัวแทนภาค ๑) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดตราด

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

เลขประจำ

ตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์

(100 คะแนน)

คะแนนรวม

(100 คะแนน)

02-001

นายฉัตรชัย  ทองเจียน

90.00

90.00

ลำดับที่ 1

                    หมายเหตุ  ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและให้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขาม

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

                  ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2562  นั้น

                   บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

กองคลัง

ประเภท

ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ทั่วไป

คนงาน

02-001

นายฉัตรชัย  ทองเจียน

Read more

วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์ ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม ร่วมวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ ๓๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑

มหกรรมถนนคนเดินและมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๙

ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม เปิดงานมหกรรมถนนคนเดินและมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลมะขาม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอมะขาม โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก มหกรรมอาหาร สวนสนุก การแสดงของศิลปินนักร้อง ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)