วัดมะขาม วิหารท่านพ่อใย – ของดี

วัดมะขาม

ประวัติวัดมะขาม

สถานที่ตั้ง วัดมะขามตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างที่ว่าการอำเภอมะขาม กับ หนองตาพอง
ความเป็นมา เนื้อที่อันเป็นที่ตั้งเดิมของวัด โดยประมาณ 7 ไร่ 10 วา อันเป็นที่ดิน ของ นายอาด นางกลั่น ซึ่งมีจิตเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา จึงได้อุทิศที่ดินนี้เพื่อสร้าง สำนักสงฆ์ โดยพระมิตร ธมฺมโชติ แห่งวัดท่าหลวงล่าง พร้อมด้วยนายอาด นางกลั่น และทายกทายิกา ได้มีศรัทธา ช่วยกันสละทรัพย์ และกำลังกายจัดสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ.2401
ในระยะแรก ยังไม่มีอุโบสถทำสังฆกรรม จึงได้ เริ่มสร้างอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. 2404 ได้สร้างอุโบสถอิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องและสร้างพระประธาน (ปางสมาธิ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาต ที่ วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2438

Read more

สารพัดช่าง สาธิตการจัดแต่งทรงผม 2560

กิจกรรมตัดผม ร่วมกับ สารพัดช่าง ให้ความรู้ด้านการจัดแต่งทรงผม และบริการสาธิตการตัดแต่งผม งบประมาณ 2560

Read more

วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก(มะขาม)-ของดี

เจ้าอาวาสคุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต
(ติดต่อวัดจันทบุรี)
110 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.0-3931-1578 โทรสาร 0-3934-4004
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันอาทิตย์ 8.30 น.
ศุกร์ต้นเดือน 19.00 น

Read more
1 206 207 208