10 มิ.ย.65 ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด – 19 กัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ณ รพ.สต.มะขาม ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.
วัคซีนที่ให้บริการ 1. แอสตราเซเนกา 2. ไฟเซอร์

Read more

31 พฤษภาคม 2565 งดสูบบุหรี่โลก

“COMMIT TO QUIT” เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำสื่อสารไปยังประชาชน ภายใต้คำขวัญ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”

Read more
1 2 3 4 208