ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จัดประชุม

นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งกำหนดพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลางแต่ละแห่งให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้บริการประชาชน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม Read more

กองช่างเทศบาลตำบลมะขาม

กองช่างเทศบาลตำบลมะขาม ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด ขณะนี้กำลังก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งน้อย ทางเทศบาลตำบลมะขามขออภัยในความไม่สะดวก เริ่มในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา Read more

งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลมะขาม

งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลมะขาม ลงพื้นที่เยี่ยม นายช้อย พลอยสิทธิ์ อายุ 86 ปี อาศัยอยู่ 153/1 ต.มะขาม ชุมชนย่อยที่ 4 (บ้านหนองแฟบ) เขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อให้ความรู้ในการขอใบรับรองความพิการ (ด้านการได้ยิน) จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เพื่อทำบัตรประจำตัวผู้พิการและขอรับเบี้ยผู้พิการต่อไป ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 Read more

งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลมะขาม

งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลมะขามได้ให้การอนุเคราะห์ พานางสาวน้ำฝน ดมหอม ผู้พิการทางการสื่อสาร (เป็นใบ้) เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ และด.ญ.ปัณฑิตา ปัญญาพูนผล อายุ 7 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 1 เขตเทศบาลตำบลมะขาม ไปยังสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในการประสานงานและสอบถามประวัติความเป็นมาก่อนได้รับการช่วยเหลือดังนี้
1 นางสาวน้ำฝน ดมหอม ได้รับการช่วยเหลือในการประสานงานไปยังเทศบาลตำบลจันทบเพชร จ.บุรีรัมย์ ในการรับเบี้ยผู้พิการ และแนวทางการช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ ตามภูมิสำเนา
2 ด.ญ.ปัณฑิตา ปัญญาพูนผล ได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวที่มีรายได้น้อยเป็นเงินจำนวน 1000 บาท
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี Read more