ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ