ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 9 (เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่)