ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 2 – 4 มิ.ย. 2565
https://wellwishes.royaloffice.th/?_trms=0a993bcddf0044cd.1654321179469#

Read more

10 มิ.ย.65 ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด – 19 กัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ณ รพ.สต.มะขาม ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.
วัคซีนที่ให้บริการ 1. แอสตราเซเนกา 2. ไฟเซอร์

Read more

วันป่าชุมชน 24 พ.ค. 2565

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Read more
1 2 3 126