คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายประวิช เลิศพรทิพย์

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายประวิช  เลิศพรทิพย์                                      แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลมะขาม  วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 อ่านต่อ…

Read more