คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายประวิช เลิศพรทิพย์

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายประวิช  เลิศพรทิพย์                                      แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลมะขาม  วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Read more