สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลมะขาม

พื้นที่
สภาพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน มีเขา 1 แห่ง คือ เขาพระบาทมะขาม และมีหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ (หนองตะพง) เหมาะสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี

Read more