ประวัติความเป็นมา

ในอดีตพบว่าเส้นทาง”ม้าข้าม” หรือหมู่บ้าน “มาขาม” นี้ในปีหนึ่งๆ ปรากฎมีผู้เสียชีวิตด้วยไข้ป่า และสัตว์ร้ายเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นที่เกรงกลัวแก่ผู้ทราบข่าวและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านไปมาเป็นอย่างมาก

Read more