วิสัยทัศน์

“เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพประชาชน แข็งแรงทุกเพศทุกวัย ใส่ใจการให้บริการ” อ่านต่อ…

Read more