ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555

ระเบียบเทศบาลตำบลมะขาม ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนาม อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more

ระเบียบ ว่าด้วยการขอใช้ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ. 2562

ระเบียบ ว่าด้วยการขอใช้ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ. อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more

โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ 1”(ตลาดล่าง) โดยวิทยากรอบรม ดร.เกียรติภูมิ จันเต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัถวี บรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อ่านต่อ…

Read more