ภาพผลการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ พื้นที่ตลาดสดฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564

ทางขึ้นตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม ท […]

Read more

ภาพผลการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ พื้นที่ตัวอาคารสำนักงานฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพผลการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ งบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

เทศบาลตำบลมะขามร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดทำโครงการช่วยเหลือคนตาบอด 2564

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดทำโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ส่งเสริมทักษะกายใจ และรับมือกับโควิด – 19 ปีงบ 2564

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม เปิดโครงการส่งเสริมทักษะกายใจ โดยอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคซึมเศร้า และส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับการอนุเคราะห์กิจกรรมจากโรงพยาบาลมะขาม ในวัที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

Read more
1 2