รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต และข้อเรียกร้อง เทศบาลตำบลมะขาม

Read more

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลมะขาม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต

Read more
1 2