รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอให้บันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน อ่านต่อ…

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ…

Read more