การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน อ่านต่อ…

Read more

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลมะข อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more