จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒

มีกิจกรรมมากมาย เช่น โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกวิธี ทั้งการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ( โดยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา) โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม พฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแบบยั่งยืน กิจกรรมงานวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑ วางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม2562