จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีกิจกรรมมากมายเช่น พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  ทาสีทางม้าลาย    โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน ล้างพื้นพระอุโบสถ เพื่อเตรียมสถานที่เวียนเทียนในวันมาฆบูชา ระงับเหตุไฟไหม้ ทัศนศึกษาที่ว่าการอำเภอมะขาม และสถานีตำรวจภูธรมะขามจังหวัดจันทบุรี ทำบุญศาลเจ้าพ่อเขามะขามครบรอบ ๔๑ ปี การแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนอำเภอมะขาม ครั้งที่ ๕                  

จดหมายข่าวมกราคม-กุมภาพันธ์

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒

มีกิจกรรม เช่น มอบเงินกิจกรรมวิ่งการกุศล การจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง กั้นฝายน้ำล้นในชุมชน   ตรวจสอบแรงดันถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมสภาเทศบาล โครงการงานประเพณีบุญปีใหม่โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”  

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒

มีกิจกรรมมากมาย เช่น โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกวิธี ทั้งการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ( โดยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา) โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม พฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแบบยั่งยืน กิจกรรมงานวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑ วางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม2562