รวมข้อมูลหลักของหน่วยราชการ ที่เป็นข้อมูลในการเผยแพร่

ข่าวรับสมัครงาน

สป.อว. ขอแจ้งกำหนดการเพิ่มเติม ดังนี้
1. เปิดระบบเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รอบที่ 3 วันที่ 5-7 กค 65 (สำหรับตำบลที่ยังไม่เต็มจำนวน)
– สัมภาษณ์/คัดเลือก รอบที่ 3 วันที่ 8-9 กค 65
– ประกาศผลรับสมัคร รอบที่ 3 วันที่ 10 กค 65

Read more

ประกาศ : บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ฟรี ตามบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ทั้ง 4 ชุมชน

Read more
1 2 3 178