รับเสด็จฯ

เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ.มะขาม จ.จันทบุรี เสด็จผ่านบริเวณจุดผ่านทางหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม

Read more

มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นตลาดสดติดดาว

มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นตลาดสดติดดาวประจำปี ๒๕๖๒ แก่ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม 

Read more