รับเสด็จฯ

เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ.มะขาม จ.จันทบุรี เสด็จผ่านบริเวณจุดผ่านทางหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม อ่านต่อ…

Read more

มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นตลาดสดติดดาว

มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นตลาดสดติดดาวประจำปี ๒๕๖๒ แก่ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม  อ่านต่อ…

Read more