แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม ให้การต้อนรับ นางกัญญาณัฐ จันทมิตร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งโอน (ย้าย) จากเทศบาลตำบลปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สังกัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลมะขาม ในวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป