ประกาศ : บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ฟรี ตามบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ทั้ง 4 ชุมชน

Read more