จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔

ทำการล้างทำความสะอาดตลาดสด เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-๑๙ อ่านต่อ…

Read more

ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกอบกับนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ได้ลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ อ่านต่อ…

Read more