กิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย โดยไม่คิดค่าบริการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลมะขาม

ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด

Read more
1 2 3 5