กิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย โดยไม่คิดค่าบริการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลมะขาม

ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด อ่านต่อ…

Read more