ตัดต้นไม้

เข้าช่วยกันตัดต้นไม้ที่ใกล้บ้านเรือนประชาชนและแนวสายไฟฟ้า ตามคำร้องขอ ในชุมชนย่อยที่ ๒ (หน้าสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านมะขาม)

Read more
1 2 3