จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยในโครงการมีกิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น อ่านต่อ…

Read more