การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019


เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 มีการติดเชื้อและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 แล้วเป็นจำนวนมาก และได้แพร่อย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิต่างๆของโลก

Big Cleaning Day วันท้องถิ่นไทย

จิตอาสาพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานเทศบาล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

ร่วมใจทำหน้ากากอนามัย

อสม.เทศบาลตำบลมะขาม ร่วมใจทำหน้ากากอนามัยต้านภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเร่งผลิตให้กับประชาชน ขอขอบคุณทุกท่านจากใจเราจะร่วมต้านภัยครั้งนี้ไปด้วยกัน

ร่วมโครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัย โรงพยาบาลมะขาม

จ่าเอกกมล จันทราเทพ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำรถดับเพลิงพร้อมทั้งพนักงานดับเพลิง ร่วมโครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัย โรงพยาบาลมะขาม เพื่อเตรียมรับ เมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลมะขาม