จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีกิจกรรมมากมายเช่น พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  ทาสีทางม้าลาย    โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน ล้างพื้นพระอุโบสถ เพื่อเตรียมสถานที่เวียนเทียนในวันมาฆบูชา ระงับเหตุไฟไหม้ ทัศนศึกษาที่ว่าการอำเภอมะขาม และสถานีตำรวจภูธรมะขามจังหวัดจันทบุรี ทำบุญศาลเจ้าพ่อเขามะขามครบรอบ ๔๑ ปี การแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนอำเภอมะขาม ครั้งที่ ๕                  

จดหมายข่าวมกราคม-กุมภาพันธ์

โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ ๓” ประจำปี ๒๕๖๓

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม เปิดโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ ๓” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ยกระดับครัวเรือนนำร่องจากโครงการคัดแยกขยะ โดยวิทยากร นายจิตกล้า อังสาชน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และการให้ความรู้ความเข้าใจ และวิธีป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมะขาม วิธีทำหน้ากากอนามัยใช้เองแบบง่าย ๆ แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด หาซื้อยาก ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

โอน (ย้าย) พนักงาน

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม พนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ให้การต้อนรับ นายสหรัฐ อุษณวศิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน สังกัดงานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน สังกัดงานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

การแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนอำเภอมะขาม

การแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนระดับอำเภอ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนอำเภอมะขาม ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

***รางวัลการแข่งขันต่างๆ ๑.รางวัลชนะเลิศสนุ๊กเกอร์ประชาชนชาย ๒.รางวัลชนะเลิศสนุ๊กเกอร์อาวุโส ๓.รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตบอลประชาชนชาย ๔.รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ฟุตซอล อปท.

 

ทำบุญศาลเจ้าพ่อเขามะขาม

นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ มาพันสุ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมะขาม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ร่วมทำบุญศาลเจ้าพ่อเขามะขามครบรอบ ๔๑ ปี โดยถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศาลเจ้าพ่อเขามะขาม