ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ได้พบเห็นและศึกษาสิ่งแปลกใหม่ เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อ่านต่อ…

Read more

ประเพณีบุญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

เชิญชวน พี่ น้อง ประชาชน ร่วมงานประเพณีบุญปีใหม่(ทำบุญตักบาตร) ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป อ่านต่อ…

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ…

Read more