ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นางกัญญาณัฐ จันทมิตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม ทัศนศึกษาตลาดสด การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จะทำให้เด็กมีความสนใจ กระตือรือร้น ได้พบเห็นและศึกษาสิ่งแปลกใหม่ เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลมะขาม

ประเพณีบุญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลมะขาม ได้ทำการโยงสายสิญจน์บ้านพี่ น้อง ประชาชน ทุกบ้านไปยัง อุโบสถวัดมะขาม วิหารท่านพ่อใยวัดมะขาม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ พี่ น้อง ประชาชน ในงานประเพณีบุญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ และเชิญชวน พี่ น้อง ประชาชน ร่วมงานประเพณีบุญปีใหม่(ทำบุญตักบาตร) ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป (ทำบุญเลี้ยงพระเช้า) ณ วัดมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม

ตัดต้นไม้

ในวันจันทร์ที่ ๒ และอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ.อ.กมล จันทราเทพ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำพนักงานป้องกันฯ พร้อมทั้งเลื่อยยนต์ และรถกระเช้า เข้าช่วยกันตัดต้นไม้ที่ใกล้บ้านเรือนประชาชน ตามคำร้องขอ ในชุมชนย่อยที่ ๓
*** ช่วงนี้ลมแรง หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเห็นต้นไม้มีความสุ่มเสี่ยงในการสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข ๐๓๙ ๓๘๙ ๐๒๒ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลมะขาม