ตัดต้นไม้

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่บ้านประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม นำเลื่อยยนต์เข้าช่วยกันตัดต้นไม้ใกล้บ้านเรือนประชาชน ตามคำร้องขอ ในชุมชนย่อยที่ ๒ บ้านของนางสุภารัตน์ พ่วงดี และชุมชนย่อยที่ ๓ บ้านของนายชาญชัย จารุสันติสุข
*** ช่วงนี้ลมแรง หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเห็นต้นไม้มีความสุ่มเสี่ยงในการสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 039 389 022 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลมะขาม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางกัญญาณัฐ จันทมิตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม ทัศนศึกษาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.จันทบุรี (ผึ้ง) โดยเข้าเยี่ยมชมแมลงเศรษฐกิจเช่น ผึ้ง ชันโรง จิ้งหรีด การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะชำกล้ามะนาว และการทำสบู่ การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จะทำให้เด็กมีความสนใจ กระตือรือร้น ได้พบเห็นและศึกษาสิ่งแปลกใหม่ เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบแรงดันถังดับเพลิง

ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่บ้านประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ตรวจสอบแรงดันถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
***ถังดับเพลิงสีแดง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุถังสีแดง ภายในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน ลักษณะน้ำยาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละอองสามารถดับเพลิงไหม้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เช่นเพลิงไหม้ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน แก๊ส และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท

เก็บกระทง

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ท่าน้ำวัดมะขาม เก็บขยะจากการลอยกระทง และกระทง ณ ท่าน้ำวัดมะขาม เพื่อคืนความสะอาดสวยงามให้แก่หนองตะพอง

จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒

มีกิจกรรมมากมาย เช่น โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกวิธี ทั้งการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ( โดยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา) โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม พฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแบบยั่งยืน กิจกรรมงานวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑ วางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม2562