วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อ่านต่อ…

Read more

มหกรรมถนนคนเดินและมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๙

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลมะขาม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอมะขาม อ่านต่อ…

Read more

โครงการงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว)

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อ่านต่อ…

Read more